Arbejdsmiljø

 

Elite Miljø arbejder aktivt for at blive en af de virksomheder i rengørings- og servicebranchen, der har det bedste arbejdsmiljø.

Vi har formuleret en arbejdsmiljøpolitik, og vores mål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Elite Miljø samt sikre en kontinuerlig høj standard for arbejdsmiljøet.

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø prioriteres i hverdagen og understøttes af forskellige tiltag, der netop forbedrer sikkerheden og sundheden for virksomheden som helhed og for de ansatte i særdeleshed. Det er vores klare mål at have glade, sunde og raske medarbejdere, der alle arbejder for at indfri vores kunders forventninger.

Vi opnår vores mål ved at være bevidste om de bedste arbejdsmiljøbetingelser, der findes for vores branche og implementere og anvende dem i vores daglige arbejde.

Kontakt Elite Miljø

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Benyt formularen herunder, hvis du ønsker at modtage nyheder fra Elite Miljø:

Find en kontakperson

Du kan søge på navn, stilling og lignende i søgefeltet i øverste højre hjørne.

Eller du kan se nærmere på siderne om vores organisation og hvem du kan kontakte.

Vil du være med i Eliten?

Nedenfor finder du de til enhver tid gældende ledige stillinger i Elite Miljø. Vi er allerede mange i Eliten, men vi har plads til flere. Er du interesseret i at være med, så søg en af vores mange opslåede stillinger eller udfyld vores ansøgningsskema og send uopfordret.

Orden i eget hus

Det første område drejer sig om, at have orden i eget hus, så vores medarbejdere ved, hvad de har med at gøre, når de skal ud at gøre rent for Elite Miljø. De skal altid kunne finde tryghed ved, at vi er en seriøs og ansvarlig arbejdsgiver. Derfor ansættes og aflønnes alle medarbejdere efter kollektiv overenskomst, ligesom Elite Miljø har alle nødvendige arbejdsgiverforsikringer.

For medarbejderne betyder det i praksis bl.a., at vi sørger for at overholde den overenskomst, som alle vores medarbejdere er dækket af. Elite Miljø er medlem af servicebranchens arbejdsgiverforening (SBA), og derigennem har vi via DI en overenskomst med 3F, som dækker alle timelønnede medarbejdere. Vi benytter os derudover ikke af underleverandører i opgaveløsningen, og alle medarbejdere som udfører arbejde for Elite Miljø er ansat i virksomheden. Elite Miljø opfylder desuden Servicenormen, som er servicebranchens eget kvalitetsstempel og udviklingsprojekt.

At have orden i eget hus betyder:

  •   At sikre at der kan indhentes økonomiske attester
  •   At der arbejdes professionelt med kvalitetsstyring
  •   At miljøet tænkes med ind i medlemmernes aktiviteter
  •   At arbejdsmiljø tænkes med ind i medlemmernes aktiviteter
  •   At der er en klar og ordentlig personalepolitik
  •   At der sættes fokus på uddannelse for medarbejdere
  •   At medlemmerne har en politik for brugen af underleverandører

Sundhed og velvære

Det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet handler ikke kun om de fysiske forhold, men også om de psykiske. Vi arbejder med konkrete fysiske forbedringer og arbejdspladsvurderinger i hverdagen og krisehjælp og syge-samtaler, når der er behov. Vi arrangerer også sociale events i løbet af året for medarbejderne.

Synlig ledelse

I Elite Miljø praktiserer vi synlig ledelse. Det betyder, at man som medarbejder har en lydhør ledelse og en daglig leder, som er opmærksom og kontaktbar, samtidig med at de går foran med det gode eksempel i alle tilfælde.

MU-samtaler

Vi gennemfører MU-samtaler for alle medarbejdere, som har været ansat mere end 6 måneder. Samtalerne bruges til at sparre om dagligdagen ved Elite Miljø, udviklingsmål og lignende.

Medarbejdertilfredshed

Vi gennemfører hvert år en tilfredshedmåling blandt samtlige medarbejdere i Elite Miljø. Målingen danner grundlag for det følgende års udviklingsarbejde og er med til at sikre, at virksomhedens udvikling er i tråd med de ønsker, som måtte være blandt vores medarbejdere.

Motion og sundhed

Hvert år deltager et udsnit af Elite Miljøs medarbejdere blandt andet ved DHL-staffetten og andre arrangementer i landets større byer. Deltagelsen sponsoreres af Elite Miljø med det formål at støtte op om medarbejdernes sociale sammenhold og generelle sundhed.

Vil du vide mere

Skulle du have lyst til at læse mere om vores CSR-indsats, vil vi opfordre dig til at kigge i vores CSR-rapport.