Miljø er også vores ansvar

For at understrege vores grønne fokus er Elite Miljø blevet miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. Vi er også arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001.

Vores kunder er således nu sikret en leverandør, som:

  • har en erklæret miljøpolitik og en dedikeret arbejdsmiljøorganisation
  • altid arbejder for at tænke grønt og bæredygtigt – og måler på indsatsen
  • har faste målsætninger i forhold til vores miljøcertificering
  • måler og overvåger løbende forbrug af energi og rengøringsmidler
  • udarbejder miljø – og kemiregnskaber
  • behandler spildevand forsvarligt
  • opfylder kravene fra Servicenormen

Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan hjælpe med at synliggøre jeres CSR indsats.

Kontakt Elite Miljø

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Benyt formularen herunder, hvis du ønsker at modtage nyheder fra Elite Miljø:

Find en kontakperson

Du kan søge på navn, stilling og lignende i søgefeltet i øverste højre hjørne.

Eller du kan se nærmere på siderne om vores organisation og hvem du kan kontakte.

Vil du være med i Eliten?

Nedenfor finder du de til enhver tid gældende ledige stillinger i Elite Miljø. Vi er allerede mange i Eliten, men vi har plads til flere. Er du interesseret i at være med, så søg en af vores mange opslåede stillinger eller udfyld vores ansøgningsskema og send uopfordret.

Rengøring som en positiv forskel for miljøet

Hos Elite Miljø tror vi på, at vi kan gøre en positiv forskel og nedbringe vores aftryk på det miljø, vi er i. Det indebærer, at vi løbende undersøger, hvordan vi kan arbejde mere smart, effektivt og i bedre pagt med miljøet. Vi prioriterer bæredygtighed og miljø i vores dagligdag fx i forbindelse med indkøb af materialer og udstyr.

Vi sørger ligeledes for, at vores medarbejdere får detaljerede planer og instruktioner for, hvordan de skal foretage rengøringen, og på hvordan de sparer sig selv og miljøet for mest muligt slid uden at gå på kompromis med kvalitet eller sikkerhed.

Vi kigger ligeledes løbende på vores konktrakter for at identificere de steder, hvor vi kan ændre vores arbejdsgange til det bedre, og hvor vi kan forebygge dårlige vaner.

Hos Elite Miljø vurderer vi altid hvilke rengøringsmetoder, som giver bedst mening på den enkelte arbejdsplads. Vi kigger også på, hvilke hygiejne- og kvalitetsniveauer, der gælder hos vores kunder og aftaler i fælleskab med dem, hvilke standarder der skal gælde hvor i virksomheden. Det er fx ikke alle lokaler, som kræver det samme kvalitetsniveau.

Grønne rengøringsmidler gør en forskel

Alle de rengøringsmidler vi bruger til daglig rengøring - og som udgør vores basispakke - består udelukkende af miljømærkede produkter, som hverken indeholder parfume eller farvestoffer. De er mærket med enten det nordiske Svanemærke eller EU-blomsten, hvilket sikrer en minimal miljøpåvirkning og arbejdsmiljøpåvirkning.

Visse steder er vi nødt til at bruge skrappere midler (fx toiletter og baderum), som ikke på samme måde er skånsomme for miljøet, men også her sørger vi for at benytte det mest miljøvenlige produkt på markedet. For at understøtte det fortsatte arbejde med at reducere anvendelsen af kemi, måler vi løbende på mængde og type af indkøbt kemi.

Vi har miljøregnskab inden for hver region, hvor distriktscheferne halvårligt bliver præsenteret for et miljøregnskab. Her fremgår det hvor meget og hvilke typer kemi, der er blevet brugt hos den enkelte distriktschef samt hvor forbruget er størst. De største syndere (rengøringsmidler, red.) bliver identificeret, og vi udarbejder handlingsplaner ift. at nedbringe forbruget eller at skifte det pågældende produkt ud med et, som er mere miljøvenligt.

Der opstilles derefter måltal for det efterfølgende halvår, og dokumentationen for alt dette lægges ud på vores interne sharepoint-portal.

Rengøringsteknologisk udvikling til gavn for kunder, medarbejdere og miljø

Elite Miljø arbejder målrettet på at indføre rengøringssystemet Viima de steder, hvor det ud fra en faglig vurdering giver mening. Viima gavner såvel rengøringskvalitet som arbejdsmiljø, idet det beviseligt gør bedre rent end traditionel rengøring. Ifølge en rapport udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS indebærer anvendelsen af dette system en reduktion i CO2-udslippet i forbindelse med rengøring med en faktor 3.6.

De steder, hvor vi bruger gulvvaskemaskiner, har vi indført diamantimprægnerede rondeller, da disse har lignende positive effekter på klimaet i kraft af, at behovet for anvendelse af kemikalier reduceres markant. Derudover anvender vi doseringssystemer til vores rengøringsmidler, som modvirker overdosering og spild.

Bilflåde

Elite Miljø har en bilflåde på ca. 140 biler. Gennem en fordelagtig leasingmodel udskifter vi vore biler, når de bliver 4 år gamle. På den måde sikrer vi, at vi løbende får udskiftet vore aldrende biler med nye, som lever op til strengere miljø- og klimamæssige standarder og krav.